i v solné jeskyni může být "zeleno" :)

i v solné jeskyni může být "zeleno" :)